W Centrum Konferencyjnym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji 101 rocznicy odzyskania Niepodległości. 163. funkcjonariuszy Służby Więziennej ze wszystkich jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego otrzymało odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

11 listopada 2019 roku mieszkańcy Sztumu uroczyście uczcili pamięć bohaterów o wolną i niepodległą Polskę. W uroczystościach tych Służbę Więzienną reprezentował ppłk Adam Poćwiardowski, zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz płk Jan Morozowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

W związku z procesem przygotowań Centralnego Zarządu Służby Więziennej do realizacji projektu obszaru programowego pn. „Służba Więzienna i areszt przedprocesowy” Programu „Sprawiedliwość” zaplanowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i obejmującego m.in. budowę 5 nowoczesnych kompleksów penitencjarnych w dniach 26-27 września 2019 r. w Gdańsku odbyło się bilateralne spotkanie z przedstawicielami norweskiego więziennictwa.

Paramedyk 2019

01.10.2019

24-27 września 2019 r. na Pomorzu jednostki specjalne oraz zespoły podległe MON, MSWiA i Ministerstwu Sprawiedliwości dwunasty raz rywalizowały w zawodach i uczestniczyły w warsztatach medycyny taktycznej. Jak co roku, w Paramedyku uczestniczyli także funkcjonariusze Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.

20 września 2019 r. w Gdyni odbyły się centralne uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odrodzenia się polskiej skarbowości. W uroczystości uczestniczył Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski.

W 80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku uroczyście odsłonięto pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Gdańską Służbę Więzienną reprezentował ppłk Adam Poćwiardowski, Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej