Siódma edycja akcji "Dar Serca Służb Mundurowych" w Grudziądzu przeszła już do historii.

W dniach 13-14 października 2018 roku w auli widowiskowej wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego, rozegrano V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

22 Pielgrzymka Funkcjonariuszy Służby Więziennej zgromadziła na Jasnej Górze w sobotę,13 października ponad tysiąc funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracowników, rodziny, kapelanów Służby Więziennej a także kompanię honorowa.

4 października w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Debata Olimpijska.

2 października 2018 roku w Zakładzie Karnym w Potulicach odbyła się uroczystość związana z 30-leciem Oddziału Terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

W bieżącym roku szkolnym kolejna liczna grupa uczniów zasiliła szeregi techników mundurowych funkcjonujących w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, z którym Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy ściśle współpracuje na mocy podpisanego w 2015 roku porozumienia.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej