Wzrost populacji osób starszych mobilizuje instytucje penitencjarne do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości ich życia oraz organizowania dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oddziaływań resocjalizacyjnych ukierunkowanych na czynniki ryzyka zachowań przestępczych. W Zakładzie Karnym w Potulicach prowadzony jest program resocjalizacji S.O.S. Zdrowie, zaprojektowany w sposób umożliwiający skazanym poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki...

We wszystkich więzieniach w Polsce służy 107 psów specjalnych - wykrywających narkotyki i substancje niedozwolone oraz 28 psów służbowych, czyli patrolowo-obronnych, których głównym zadaniem jest patrolowanie terenu jednostki w porze nocnej i dziennej.

Prowadzenie rachunkowości, planowanie budżetu, dysponowanie środkami pieniężnymi, dbanie o gospodarkę finansową, naliczanie wypłat i wynagrodzeń, rozliczenia zgodne z obowiązującymi przepisami… to tylko niektóre z zadań funkcjonariuszy działu finansowego! Każda jednostka organizacyjna, aby móc sprawnie i wydajnie funkcjonować, musi być właściwie zorganizowana także pod względem finansowym. Przyglądamy się bliżej zadaniom i organizacji pracy funkcjonariuszy...

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy zorganizowali zbiórkę krwi w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Podstawą do tego by pomagać są nie posiadane środki, a chęci. Wsparcie nie zawsze musi opierać się na pomocy materialnej czy finansowej, często może być to coś mniej namacalnego tak jak poświęcenie komuś czasu, uwagi.

Tysiące ojców odbywa kary pozbawienia wolności w zakładach karnych w Polsce. Czy będąc za kratami, przestaje się być ojcem? Czy można wynagrodzić dziecku stracony czas?

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej