W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z przedstawicielem Sądu Rejonowego w Stargardzie Panią Mariolą Ładą- Siwiec , które miało na celu upowszechnienie idei mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów.

17 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie odbyła się pierwsza odsłona ww. kampanii.

To efekt program „Praca dla więźniów”. W hali odpłatną prace podejmie 50 skazanych.

Rozdanie nagród w IV Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności.

Lasy Państwowe są gotowe podjąć współpracę ze szczecińską Służbą Więzienną.

Podwójny sukces szczecińskich penitencjarzystów w  IV Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych wolności o nagrodę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej