227 lat temu uchwalona została pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. W tym roku Augustów był miejscem szczególnie uroczystych obchodów jednej z najważniejszych rocznic w polskim kalendarzu. Wśród innych formacji mundurowych naszego województwa, w uroczystościach brali udział funkcjonariusze podlaskiej Służby Więziennej.

W Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze trwa budowa hali produkcyjnej ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Hala o powierzchni użytkowej 2150 mkw., ma zostać ukończona do 30.06.2018r. Z końcem lipca tego roku skazani mają rozpocząć w niej pracę. Dziś uroczyście wmurowano kamień węgielny w fundamenty budowy.

Funkcjonariusze ZK w Przytułach Starych w akcji charytatywnej: "Pomagamy dzieciom – Nie jesteśmy obojętni"

W Areszcie Śledczym w Suwałkach od ponad 10 lat funkcjonują z powodzeniem dwa oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

We wtorek 21 listopada br., w auli Zakładu Karnego w Przytułach Starych, odbyło się szkolenie w ramach organizowanej przez Służbę Więzienną kampanii społecznej "Bezpieczni w służbie i w pracy".

99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości miała w tym roku szczególny charakter. Funkcjonariusze podlaskiej Służby Więziennej wraz z innym służbami mundurowymi województwa podlaskiego, uczestniczyli w zawodach sportowych, pokazach sprzętu i umiejętności oraz uroczystym apelu na głównym placu Suwałk.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej