Gazeta więzienna „Piąty Południk”, tworzona w Areszcie Śledczym w Lublinie, zajęła II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty zza krat”.

"Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro - Ojczyznę." Jan Paweł II.

8 listopada 2019 roku w Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla skazanych rozpoczynających studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku nauki o rodzinie, specjalność asystent osoby niesamodzielnej.

W dniu 29 października 2019 r. w Zakładzie Karnym w Zamościu odbyło się rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Józef Piłsudski – ocalić od zapomnienia”.

Krwi nie można kupić. Ratuje życie, więc warto podzielić się nią z innymi.

Na mocy podpisanego 4 czerwca br. porozumienia o współpracy pomiędzy Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofem Stefanowskim a Panem Stanisławem Curem Dyrektorem Schroniska dla Nieletnich w Dominowie, dzieląc się zdobytym doświadczeniem, 29 października br. przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników ośrodka w ramach kampanii” Bezpieczni w służbie i w pracy”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej