13 czerwca br. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk wizytował Zakład Karny w Chełmie.

W dniu 30 maja 2019 roku w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti odbyło się uroczyste otwarcie wystawy twórczości osadzonych zorganizowanej w ramach VII Ogólnopolskiego Konkursu „Nowe życie starych przedmiotów”.

143 zrealizowane szkolenia zawodowe, ponad 3 tysiące wydanych zaświadczeń i certyfikatów, prawie 1600 osób opuszczających jednostkę penitencjarną zdobyło kwalifikacje zawodowe i może podjąć pracę. Wszystko to w ramach programu PO WER 2014-2020.

Ponad 50 osób przeszkolili funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym”

Z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie aktywnie włączyli się w inicjatywę stworzenia Miasteczka PCK.

Rodzina jest w w życiu oparciem, daje niezwykłą siłę do przezwyciężania napotykanych trudności. Międzynarodowy Dzień Rodziny przypadający 15 maja jest niewątpliwie okazją do pokazania, że utrzymywanie kontaktów osób przebywających w warunkach izolacji z osobami bliskimi sprzyja zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej