W roku akademickim 2020/2021 rusza nabór na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Podpułkownik Arkadiusz Tomczak przyjął obowiązki Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie oraz przywitał się ze sztandarem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie.

Podpisane porozumienie umożliwi w jeszcze szerszym stopniu korzystanie ze wzajemnych doświadczeń, posiadanej wiedzy oraz wyposażenia z korzyścią dla obu służb.

Po raz kolejny przywołaliśmy pamięć o naszych kolegach i koleżankach, którzy jeszcze niedawno służyli wspólnie z nami, a których już nie ma w naszych szeregach.

Przemarszem uczestników spod Bramy Lubomirskich do Bazyliki Jasnogórskiej, w asyście kompanii reprezentacyjnej Służby Więziennej oraz 21 pocztów sztandarowych rozpoczęła się pielgrzymka funkcjonariuszy Służby Więziennej na Jasna Górę.

Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Służby Więziennej oddali hołd aspirantowi Straży Więziennej Władysławowi Mrówczyńskiemu zamordowanemu w 1940 roku w Twerze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej