„Osoby odbywające karę będą mogły świadczyć pomoc naszym niepełnosprawnym uczestnikom. Będzie to obopólna korzyść. Bardzo nam się przydadzą ich silne ręce, a bycie z Szansą zmienia system wartości. Dając część swojego serca, otrzymuje się serce innej osoby”

Podpisane porozumienie umożliwi w jeszcze szerszym stopniu korzystanie ze wzajemnych doświadczeń, posiadanej wiedzy oraz wyposażenia z korzyścią dla obu służb.

Początek 2020 roku otwiera kolejny okres do prowadzenia oddziaływań wobec skazanych, mających na celu szeroko rozumianą readaptację społeczną, a przede wszystkim spowodowanie by osadzeni po opuszczeniu „więziennych murów” nie powracali do popełniania przestępstw.

Dar życia od 21 osób - 9450 ml. krwi. Dawcami byli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie odbyła się uroczysta Wigilia dla słuchaczy oraz ich rodzin.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie Iwona Ulchurska wspólnie z wychowawcą oddziału szkolnego por. Grzegorzem Terlikowskim uczestniczyli w konferencji naukowej pn. „Potrzeby społeczności lokalnej a rynek usług społecznych”, która odbyła się w Międzyzdrojach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej