Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk. Adam Ładniak wspólnie z ppor. Januszem Wawrzołą podziękowali funkcjonariuszom Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków służbowych w trudnym czasie epidemii.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Corocznie dzień obchodzony jest w drugą sobotę września. A to dzięki udzielonej pierwszej pomocy możemy uratować życie osobie potrzebującej.

10 września: Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego bardzo ważnym elementem wyszkolenia funkcjonariuszy jest podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby.

W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Słońsku przekazali maseczki ochronne.

W roku akademickim 2020/2021 rusza nabór na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej