20 grudnia zakończyła akcja służb mundurowych organizowana dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie adresowane było m.in. do pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej, dlatego nie mogło w nim zabraknąć załogi i słuchaczy Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

Podobnie jak w ubiegłym roku przed Świętami Bożego Narodzenia do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy za sprawą Bieszczadzkiego Hufca ZHP w Lesku zawitało betlejemskie światło pokoju.

Blisko 100 słuchaczy kursu przygotowawczego dla pracowników cywilnych Służby Więziennej za pośrednictwem wideokonferencji rozpoczęło kurs przygotowawczy.

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. W ramach jej 21finału załoga przygotowała świąteczną paczkę dla trzyosobowej rodziny z województwa podkarpackiego.

Za nim w 2012 roku Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy został postawiony w stan likwidacji jedną z ostatnich form szkoleniowych w nim realizowanych były kursu przygotowawcze skierowane do nowo przyjętych funkcjonariusze Służby Więziennej.

W październiku bieżącego roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy rozpoczęło się szkolenie specjalistyczne w zakresie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej