Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiony został w 1910 roku w celu krzewienia idei równouprawnienia oraz uczczenia ofiar w walce o emancypację kobiet.

Ograj stres

08.11.2022

Nie zawsze możesz kontrolować to co dzieje się poza tobą. Ale zawsze możesz kontrolować to co dzieje się wewnątrz ciebie. To motto przyświecało pierwszej edycji programu resocjalizacyjnego zrealizowanego przez funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu przy współudziale Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

Niebagatelny udział w oddziaływaniach resocjalizacyjnych ma rodzina, dlatego też tak duży nacisk kładziony jest na realizację programów w zakresie jej integracji.

Olimpijska dewiza podczas tegorocznej, ósmej edycji wrocławskiego nocnego półmaratonu miała szczególny wymiar. Wielotysięczna rzesza biegaczy, po pandemicznym czasie, udowodniła, że wszystko jest możliwe.

Wrocławski Instytut Automatyki Systemów Energetycznych ponownie jest gospodarzem ekscytującej wystawy. Tym razem, można się tam spotkać z twórczością holenderskiego malarza Vincenta Van Gogha. Grupa osadzonych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego we Wrocławiu, realizując program resocjalizacyjny, odwiedziła wystawę.

W ramach działalności postpenitencjarnej Służba Więzienna podnosi kwalifikacje zawodowe osadzonych. Organizowanie szkoleń zawodowych ukierunkowane jest na ułatwienie skazanym wejścia na rynek pracy po opuszczeniu murów zakładu karnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej