Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

1 lipca Dzień Psa- W związku z “Dniem Psa”, który przypada 1 lipca funkcjonariusze Zakładu Karnego oraz Oddziału Zewnętrznego w Zamościu zorganizowali zbiórkę darów przeznaczonych dla Schroniska dla psów w Zamościu.

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Osadzeni w ramach koła muzycznego, prowadzonego przez wychowawcę ds. kulturalno-oświatowych mają możliwość realizowania własnej twórczości. W związku z obchodami Dnia Muzyki przypadającymi na dzień 21 czerwca przygotowane zostały utwory muzyczne, które już od 17 czerwca były rozpowszechniane do cel mieszkalnych poprzez radiowęzeł. Takie formy oddziaływań są niezwykle istotnym elementem twórczej resocjalizacji, której głównym celem jest takie stymulowanie rozwoju struktur...

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej