Edukacja patriotyczna jest jedną z form wpływu na zmiany w procesie resocjalizacji. Zakład Karny w Zamościu stara włączać się we wszystkie przedsięwzięcia patriotyczne w naszej okolicy.

Zaburzenia depresyjne, depresja z łacińskiego depressio „głębokość” od deprimere „przygniatać”, jest jedną z najczęściej występujących i często bagatelizowaną chorobą na świecie.

Radiowęzeł i radio to bardzo ważny element więziennego życia. Nie od dziś wiadomo, iż w każdej jednostce penitencjarnej radiowęzeł i radio stanowi główny nośnik informacji. To głos, który dociera do wszystkich osadzonych.

Nie od dziś wiadomo, że proces resocjalizacji to niezwykle ciężka praca. Głównymi narzędziami, które przyczyniają się do tych zmian są nauka oraz praca. Dzięki pracy, osadzeni uczą się prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Tomaszów Lubelski, skazani z Zakładu Karnego w Zamościu uczestniczyli w pogadance przyrodniczej poprowadzonej przez leśniczego Marka Złomańczuka, a następnie pomagali napełniać paśniki w jednym z lasów nadleśnictwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej