Świąteczne życzenia dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu.

Skazani z zamojskiej jednostki penitencjarnej w ramach prowadzonych oddziaływań, wzięli udział w zajęciach z zakresu edukacji historycznej. Tym razem uczestniczyli w prelekcji historycznej i zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem zakładu karnego dotyczących zbrodni katyńskiej.

Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe są swojego rodzaju zwieńczeniem pracy wychowawczej z osadzonym. W ramach zajęć, programów resocjalizacyjnych, skazani mają możliwość wyjść poza teren jednostki penitencjarnej. Jest to dla nich tym bardziej motywujące, ponieważ na chwile mogą zapomnieć o więziennej rutynie i wrócić do społeczeństwa.

Każdego roku u około 400 tyś. Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia, z czego w ok. 350 tyś. przypadkach zdarza się to poza szpitalem. Nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem może zdarzyć się wszędzie, na przykład na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych oraz innego typu wysiłku fizycznego. Dlatego też, tego rodzaju szkolenie zostało zorganizowane dla skazanych w zamojskim zakładzie karnym.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony by uczcić pamięć Żydów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Data święta, wyznaczona na 27 stycznia, upamiętnia wyzwolenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej