W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia skazani z Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu brali udział w warsztatach rękodzieła w ramach realizowanego programu readaptacji społecznej pt. „Magia świąt- kartki zza kratki”. Prace, które wykonali zostaną przekazane ich najbliższym.

Osobom niezwiązanym z pszczołami pszczelarstwo jawi się w dość uproszczonej formie - to pozyskiwanie miodu z uli przy dużym zagrożeniu ukąszeniem ze strony rozwścieczonych pszczół. Jest to bardzo proste i wręcz schematyczne myślenie, jednak nie oddaje w pełni istoty pszczelarstwa. Zdobywanie cennego i słodkiego miodu, choć okupione wieloma trudnościami, z których żądlące pszczoły mogą się wydawać najmniejszym problemem, to tylko mała część pracy...

W dniu 24 listopada 2021 r. odbyła się wizytacja wicewojewody Bolesława Gzika oraz płk. Dariusza Bernata Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu.

Program adresowany jest do wszystkich osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w  Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu. Obecnie w programie uczestniczy 12 skazanych recydywistów penitencjarnych.

Zakład Karny w Białej Podlaskiej realizuje szereg oddziaływań resocjalizacyjnych. Wśród nich są kursy przyuczające do wykonywania zawodu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej