W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-promujące pilotaż dla osadzonych, które poprowadziła mjr Joanna Turowska – starszy psycholog Aresztu śledczego w Lublinie, koordynator ds.mediacji i sprawiedliwości naprawczej w okręgu lubelskim.

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia skazani z Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu brali udział w warsztatach rękodzieła w ramach realizowanego programu readaptacji społecznej pt. „Magia świąt- kartki zza kratki”. Prace, które wykonali zostaną przekazane ich najbliższym.

Osobom niezwiązanym z pszczołami pszczelarstwo jawi się w dość uproszczonej formie - to pozyskiwanie miodu z uli przy dużym zagrożeniu ukąszeniem ze strony rozwścieczonych pszczół. Jest to bardzo proste i wręcz schematyczne myślenie, jednak nie oddaje w pełni istoty pszczelarstwa. Zdobywanie cennego i słodkiego miodu, choć okupione wieloma trudnościami, z których żądlące pszczoły mogą się wydawać najmniejszym problemem, to tylko mała część pracy...

W dniu 24 listopada 2021 r. odbyła się wizytacja wicewojewody Bolesława Gzika oraz płk. Dariusza Bernata Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej