W Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizowaliśmy zajęcia w ramach edukacji proobronnej dla uczniów z klasy wojskowej z Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku

W dniu 28.11.2023 r. w Areszcie Śledczym w Słupsku przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – ochronne pod kryptonimem „Zakładnik”.

Areszt Śledczy w Słupsku wznowił realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W SŁUŻBIE PRAWU”

W dniu 29 września 2023 r., w Sławnie, odbyły się II Zawody Strzeleckie o Puchar Przechodni Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie organizowane wspólnie przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie, Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku oraz Stowarzyszenie Kolekcjonersko-Strzeleckie PIF PAF

Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk Grzegorz Michalak wziął udział w spotkaniu pod hasłem „Zachowania suicydalne – można inaczej”

Areszt Śledczy w Słupsku promował Służbę Więzienną oraz nabór w trakcie pikniku „Powitanie lata z Ekonomikiem”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej