Realizujemy projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

15 czerwca na plaży miejskiej w Szczytnie odbyły się 8 Okręgowe Mistrzostwa Służb Mundurowych w siatkówce plażowej o puchar Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie.

Muzycy Studio Art Profilaktyka z Choroszczy odwiedzili jednostkę z koncertem o tematyce profilaktyki uzależnień.

Skazani z OZ w Szczytnie, w czynach prospołecznych dla miasta.

20 marca b.r w ramach Dnia Przedsiębiorczości 2019, gościliśmy w jednostce grupę uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Szczytnie.

Targi Pracy

26.03.2019

21 marca b.r w Szczytnie odbyła się kolejna, XIII edycja Powiatowych Targów Pracy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej