Załoga Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Terenowego NSZZFiPW przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie oraz Zarządu Okręgowego NSZZFiPW zorganizowała piknik z okazji Dzień Dziecka, który odbył się w Myślęcinku.

Trzy epizody były przedmiotem ćwiczeń ochronnych zorganizowanych przy udziale Straży Pożarnej i Policji na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie kadra penitencjarna stara się minimalizować deficyty związane z rozłąką z najbliższymi realizując programy resocjalizacyjne, których głównym celem jest przeciwdziałanie dezintegracji rodzin skazanych poprzez zintensyfikowanie i urozmaicanie form kontaktów z bliskimi.

Więzienna służba zdrowia ma ustawowy obowiązek zapewnić opiekę medyczną osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. Corocznie 7 kwietnia obchodzone jest święto tych, którzy z ogromną cierpliwością i zaangażowaniem, a także sumiennością dbają o zdrowie innych.

Alkohol jest jednym z głównych czynników kryminogennych. Jest przyczyną wielu patologii społecznych oraz przestępstw, których konsekwencją jest nieraz wieloletnie pozbawienie wolności. Dlatego tak ważne są oddziaływania w warunkach izolacji penitencjarnej, mające na celu propagowanie wstrzemięźliwości i zachowania umiaru w piciu.

Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia corocznie osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęli porządki na terenie jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej