Mała Ania to urocza dziewczynka, która urodziła się z głębokim obustronnym niedosłuchem. Rodzice 8- latki poprosili o pomoc funkcjonariuszy z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Komunikat

14.04.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Spotkanie osadzonych z kolędą, zainicjowane przez kpt. Waldemara Nowaka - Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie odbyło się w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie. Osadzonych odwiedził ks. Krzysztof Danowski i przedstawiciele ze Stowarzyszenia "Arka".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej