Pierwsza pomoc

18.05.2022

Pierwsza pomoc jest niezbędną nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu.

W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych coraz więcej skazanych znajduje zatrudnienie w ramach „Programu Praca dla Więźniów"

Dla skazanych, którzy aktywnie uczestniczą w prawosławnym życiu religijnym, zorganizowana została uroczysta msza. Inicjatorem był Wiaczesław Janiel - kapelan prawosławny w naszej jednostce penitencjarnej.

„Czy Żydzi byli, ginąc, bardziej samotni niż inni ginący? Byli — chociaż jest to stwierdzenie spoza ludzkiego rozeznania. Czy można im było w tej samotności pomóc? Z pewnością tak, ale tylko niewielu i w bardzo ograniczonej mierze. Nie brakowało ludzi, którzy próbowali to robić”. – Władysław Bartoszewski

W ramach programu Eko-Gracja grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi brała udział pracach porządkowych na szlakach turystycznych i w okolicznych sołectwach.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi, osadzeni w ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pt: "Tańcowała igła z nitką, czyli resocjalizacja w czasach epidemii", rozpoczęli produkcję maseczek ochronnych na potrzeby lokalnych samorządów oraz Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej