W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w Oddziale Zewnętrznym w Radomiu jest zrealizowany kurs technolog robót wykończeniowych w budownictwie....

W związku z przywróceniem z dniem 1 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

Służba Więzienna prowadzi działania profilaktyczne mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej przestępczości nieletnich, tym samym minimalizując konflikty z prawem wśród młodych osób.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w Placówce Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznej w Goździkowie.

„Jechałem samochodem, za szybko, zabiłem dwie osoby...” tak rozpoczął swoją opowieść o trafieniu do więzienia jeden z osadzonych z Oddziału Zewnętrznego AŚ w Radomiu.

ART to oparta o naukowe postawy interwencja poznawczo-behawioralna, której celem jest zmiana zachowań agresywnych na zachowania prospołeczne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej