W ramach projektu pn.: ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności'' finansowanego ze środków POWER 2014-2020 w Oddziale Zewnętrznym w Popowie w miesiącu wrześniu 2019 r. odbyły się kursy przyuczające do zawodu ogrodnika.

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy” - Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2019

W dniach od 24 do 27 czerwca 2019 roku w Oddziale Zewnętrznym w Popowie eksponowano wystawę upamiętniającą "Kobiety w Auschwitz".

Brukarz w Oddziale Zewnętrznym w Popowie.

Dzień Dziecka w OZ Popowo

Kampania "S.O.S. przeciw handlarzom dusz" w Oddziale Zewnętrznym w Popowie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej