W Oddziale Zewnętrznym w Popowie zrealizowany został program resocjalizacji skierowany do sprawców i ofiar przemocy domowej.

KOMUNIKAT

26.11.2021

STOP DOPALACZOM – program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Grupa skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie wzięła udział  w programie którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych.

Kolejna grupa skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Popowie, wzięła udział w programie którego głównym celem była edukacja i uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z zażywania nieznanych substancji chemicznych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej