Ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej trwa od 8 stycznia do 8 marca br.

W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowogardzie upamiętnili ppor. Wiktora Sumińskiego ps. Kropidło.

Zakład Karny w Nowogardzie kwestię pozyskania nowych funkcjonariuszy i pracowników traktuje jako zadanie priorytetowe.

Zawodnicy i działacze Pogoni Szczecin odwiedzili skazanych odbywających karę w naszej jednostce.

Kontynuujemy działania związane z wprowadzeniem w życie zmiany przepisów w zakresie udzielania skazanym zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

8 lutego 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej