Kadra penitencjarna Oddziału Zewnętrznego w Płońsku przeprowadziła dla osadzonych szkolenie w ramach programu ART (Aggression Replacement Training).

Pandemia SARS-CoV-2 prócz tego, że jest dla większości z nas sytuacją niosącą konieczność zmierzenia się z czymś zupełnie nieznanym, wywołała również zryw solidarnościowy.

Jedną z form oddziaływań, prowadzonych przez funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Płońsku w procesie resocjalizacji, są kursy zawodowe.

Stopniowe znoszenie kolejnych obostrzeń związanych z pandemią powoduje mniejsze zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku zainicjowali akcję szycia maseczek ochronnych w Oddziale Zewnętrznym w Płońsku.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, którego celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej