Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Pomagają chorym

20.02.2019

Dzięki działaniom kadry penitencjarnej Oddziału Zewnętrznego w Opolu, po raz kolejny udało się zmobilizować skazanych odbywających tu karę pozbawienia wolności do udziału w akcji szycia ozdobnych poduszek na coroczną aukcję charytatywną organizowaną przez Hospicjum Betania w Opolu.

W wyniku podjętych działań, zmierzających do wzrostu zatrudnienia skazanych, Oddział Zewnętrzny w Opolu pozyskał nowego kontrahenta. Umowa została zawarta pomiędzy Aresztem Śledczym w Opolu, reprezentowanym przez dyrektora ppłk Artura Malczyka a firmą Piotrowa Gospodarstwo Rolne z Niemodlina, której reprezentantem był Andrzej Nowakowski.

21 stycznia br. gen. Paweł Nasiłowski, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Kar Nieizolacyjnych i Wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego, Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, odwiedził Zespół Terenowy ds. Systemu Dozoru Elektronicznego w Oddziale Zewnętrznym w Opolu.

Praca jest jednym najistotniejszych aspektów resocjalizacji osób osadzonych. Umożliwia im nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jednocześnie mając znaczący wpływ na sferę społecznego funkcjonowania.

Kurs zawodowy „Brukarz" to cykl szkoleniowo - aktywizacyjny skierowany do grupy 12 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Opolu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej