Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej "Pamięć i tożsamość"

Oddział Zewnętrzny w Olsztynie został wyposażony instalację fotowoltaiczną.

Wiosenne porządki nie tylko od święta. Służba Więzienna okręgu olsztyńskiego świadoma ekologicznie. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej