Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach wspierali leśników w pracach gospodarczych.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach brali udział w porządkach na terenie miasta Jeziorany.

„Zielona szkoła – więzienny ogród”, program readaptacji społecznej i edukacji skazanych, kształtujący postawy prospołeczne osadzonych zakwaterowanych w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Nowe drzewa

13.05.2022

Systematycznie realizujemy założenia porozumienia, zawartego pomiędzy Zakładem Karnym w Barczewie, a Nadleśnictwem Wipsowo w ramach, którego osadzeni z naszego Oddziału Zewnętrznego w Kikitach posadzili drzewa.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach sadzili dęby dla przyszłych pokoleń.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM KWALIFIKACYJNYM Nr 5/2022 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej