„Zielona szkoła – więzienny ogród”, program readaptacji społecznej i edukacji skazanych, kształtujący postawy prospołeczne osadzonych zakwaterowanych w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Nowe drzewa

13.05.2022

Systematycznie realizujemy założenia porozumienia, zawartego pomiędzy Zakładem Karnym w Barczewie, a Nadleśnictwem Wipsowo w ramach, którego osadzeni z naszego Oddziału Zewnętrznego w Kikitach posadzili drzewa.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach sadzili dęby dla przyszłych pokoleń.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM KWALIFIKACYJNYM Nr 5/2022 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 r.zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach w ramach podpisanego porozumienia z Nadleśnictwem Wipsowo porządkują las przed zimą.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej