24 maja br. przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu odbył się V Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu opolskiego.

W powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Kędzierzynie - Koźlu, zorganizowanych 13 maja br., uczestniczyła delegacja reprezentująca Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich.

W miniony piątek delegacja Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie – Koźlu wzięła udział w uroczystościach z okazji 228 rocznicy uchwalenia przez sejm Konstytucji 3 maja.

16 kwietnia br., odbyło się spotkanie grupy roboczej, w ramach której działają przedstawiciele lokalnych instytucji pomocowych na co dzień zajmujących się m.in. pomaganiem osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Na początku kwietnia br. Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie – Koźlu odwiedziła druga grupa uczniów technikum spedycyjnego o profilu mundurowym Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu.

19 marca br. Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie – Koźlu odwiedziła grupa uczniów klasy I TD technikum spedycyjnego o profilu mundurowym Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie – Koźlu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej