W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu oraz Oddziale Zewnętrznym trwa nabór dla kandydatów na Funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Praca osób pozbawionych wolności stanowi filar resocjalizacji, pozwala na realizację wielu społecznie użytecznych celów, w tym na określenie lub zachowanie społecznej funkcji więźnia po wyjściu na wolność, wpływa pozytywnie na zachowanie porządku w zakładzie karnym, umożliwia zaspokajanie potrzeb ekonomicznych, w tym potrzeb rodziny, jaką osadzony pozostawił na wolności oraz umożliwia mu spłatę zobowiązań alimentacyjnych. Pozwala również na zmniejszenie kosztów systemu...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz jego Oddziału Zewnętrznego awansowali na wyższe stopnie służbowe oraz odebrali wyróżnienia. Uroczystej odprawie przewodniczył płk Krzysztof Stefanowski - Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

„Wszystkie śmieci są nasze” to hasło tegorocznej Akcji Sprzątanie Świata, której finał przypada w dniach 16-18 września. Dbanie o miejsce, w którym żyjemy to wyraz zaangażowania i świadomość tego, jak istotny jest szacunek do planety.

Jak co roku w drugą sobotę września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. To dobry czas, aby przypomnieć sobie, dlaczego pierwsza pomoc, a także szkolenia z jej udziałem są tak istotne i ważne. W Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu nie zapominamy o tak ważnej umiejętności jaką jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Służba Więzienna cyklicznie organizuje akcje informacyjne i szkolenia praktyczne wśród funkcjonariuszy i pracowników...

Kolejne osoby zainteresowane podjęciem służby w Służbie Więziennej uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu z Zakładem Karnym Nr 1 w Grudziądzu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej