18 stycznia 2023 roku grupa osadzonych została skierowana do pomocy w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.

Skazani, w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, zostali skierowani do pomocy przy budowie „żywej szopki”

W Oddziale Zewnętrznym w Goleszach trwa właśnie kurs zawodowy dla 10 skazanych

do pracy zostali skierowani osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Goleszach

22 września br. grupa osadzonych została skierowana do pomocy w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole

27 kwietnia 2022 roku grupa osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach posprzątała okolice Zalewu Sulejowskiego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej