W dniu 29 grudnia 2021 r. podsumowano i zakończono XVII edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Konkursowego na Audycję Radiowęzłową ,, Historia Żywa – Moja Mała Ojczyzna – Moja Rodzina – Ja” organizowanego przez Areszt Śledczy w Koszalinie.

2.12.2021 roku mieliśmy zaszczyt gościć w jednostce Małgorzatę Hołub-Kowalik.

11-tego listopada 1918 roku nastąpiło rozbrojenie Niemców w Warszawie, a władzę przejął Józef Piłsudski jako Naczelny Wódz Wojska Polskiego. To wydarzenie rozpoczęło odbudowę Państwa Polskiego i dlatego rokrocznie świętujemy tego dnia odzyskanie przez Polskę niepodległości.

26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku, znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Areszt Śledczy w Koszalinie zajął pierwsze miejsce w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „Chcę być EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych”.

W dniach 29-30 maja 2021 roku we Wrocławiu odbyły się VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc. Areszt Śledczy w Koszalinie oraz Służbę Więzienną reprezentował st. sierż. Mariusz Grzyb, który jest starszym kierowcą działu kwatermistrzowskiego Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej