Delegacja z Budapesti Fegyhàz Ѐs Börtön w miesiącu wrześniu 2018 r. odwiedziła Areszt Śledczy w Koszalinie.

W połowie sierpnia w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie przy Areszcie Śledczym w Koszalinie odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne wraz z koncertem muzycznym grupy Vinesong.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał z dniem 1 sierpnia 2018 r. mjr. Mariusza Sas na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie i  por. Grzegorza Rybińskiego na stanowisko zastępcy Dyrektora Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie

Delegacja z Aresztu Śledczego w Koszalinie w dniach 2 – 6 lipca 2018 r. odbyła wizytę w Budapesti Fegyhàz Ѐs Börtön.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi. Ofiarowując cząstkę siebie ratują ludzkie życie.

12 czerwca 2018 r. w Karlinie funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie już po raz kolejny uczestniczyli w Ścieżce Dydaktycznej służb mundurowych pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2018”.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej