Mjr Marcin Kallas – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie wziął udział w obchodach Święta Narodowego 3 Maja, które rozpoczęło się mszą świętą w kościele Marii Magdaleny w Czersku.

Funkcjonariusze Służby Więziennej sadzą las na terenach po nawałnicy.

22 marca br. pomiędzy Zakładem Karnym w Koronowie, Oddział Zewnętrzny w Czersku reprezentowanym przez mjra Marcina Kallasa – zastępcę dyrektora, a firmą Textil – Trade, w imieniu której wystąpiła pani Justyna Szramke, podpisano umowę o zatrudnienie osadzonych kobiet.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej