W nadchodzący weekend będziemy obchodzić rodzinne święta: Dzień Dziadka i Dzień Babci. Celebrowanie tych świąt to dla dzieci najlepsza lekcja tego, co w życiu najważniejsze - szacunek do drugiego człowieka.

W piątek, 9 grudnia, w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Elblągu odbyły się szeroko zakrojone ćwiczenia ochronne realizowane przez funkcjonariuszy braniewskiej Służby Więziennej, funkcjonariuszy GISW przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Z dniem 24 października 2022 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał płk. Marka Sokoła na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

W ramach promocji zatrudnienia, 19 października, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Elblągu wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji.

W dniach 8 i 9 lipca 2022 r. funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w organizowanych XIX Dniach Fromborka. Współpraca ze społecznością lokalną jest okazją aby pokazywać Służbę Więzienną jako formację nowoczesną i aktywną, dbającą o bezpieczeństwo społeczeństwa.

Z dniem 23 czerwca 2022 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał por. Piotra Krzysztofa Korostyńskiego na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej