Zorganizowana wizyta robocza dotyczyła zagadnień ochrony przeciwpożarowej, a także możliwości związanych z wstąpieniem do Służby Więziennej.

W dniu 10 lutego swoją służbę w ZK w Czarnem zakończył Z-ca Dyrektora ppłk Marek Żurowski.

Delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Czarnem złożyła w dniu dzisiejszym kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Szczecinku.

Jeśli interesuję Cię jakie zadania realizują na co dzień funkcjonariusze z ZK w Czarnem - zobacz 2 minutowy clip.

Dzierżawa hali

05.12.2022

Zakład Karny w Czarnem zaprasza do składania ofert na dzierżawę hali produkcyjno-montażowej w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku.

O problemie przestępczości z perspektywy kryzysu moralno-etycznego opowiadał gość zaproszony z Wielkiej Brytanii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej