Boże Narodzenie to największe na świecie przyjecie urodzinowe, na którym są wszyscy Ludzie. W dniu 20 grudnia w Oddziale Zewnętrznym w Grądach-Woniecku Zakładu Karnego w Czerwonym Borze została zorganizowana wigilia dla funkcjonariuszy i pracowników, na którą zostali zaproszeni kontrahenci różnych firm współpracujących z nami wiele lat. Wigilia firmowa to bez wątpienia dobra okazja do integracji. Tak jak kluczowe jest zachowanie równowagi...

Służba Więzienna dla Caritasu - towarzyszymy im już kolejny rok. Wspólnie niesiemy pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Bez uprzedzeń

03.11.2022

Skazani z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze Oddziału Zewnętrznego w Grądach Woniecku w ramach zawartego porozumienia wykonują porządki w miejscu pamięci ofiar mordu na ludności żydowskiej w Jedwabnem.

,,Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Najważniejszą jej zaletą jest to, że pozwala też wypracować stosunkowo szybkie i ostateczne kompromisowe rozwiązanie dla obydwu stron”

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze wraz z zastępcą kierującym Oddziałem Zewnętrznym w Grądach Woniecku w ubiegłym tygodniu uczestniczyli w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Zambrowie oraz w uroczystych obchodach 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach – Kossakach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej