Słuchacze i kadra COSSW w Kulach OZ w Sulejowie w hołdzie poległemu Żołnierzowi

Szkolenie specjalistyczne koordynatorów transportu

Ćwiczenia ochronno-obronne w OZ Sulejów

Szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Grup Interwencyjnych Służby Więziennej

Szkolenie specjalistyczne z podstawowych zagadnień ewidencyjnych

Słuchacze OZ w Sulejowie COSSW w Kulach z wizytą w Muzeum Katyńskim w Warszawie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej