Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiony został w 1910 roku w celu krzewienia idei równouprawnienia oraz uczczenia ofiar w walce o emancypację kobiet.

Dzień 8 lutego został ustanowiony Dniem Tradycji Służby Więziennej na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej.

W dniu 4 lutego w ramach programu readaptacji społecznej „Moja rodzina – moja siła”, zorganizowane zostało spotkanie walentynkowe dla skazanych odbywających karę pozbawiania wolności w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

Grupa skazanych w dniu 5 stycznia 2023r. uczestniczyła w prelekcji prowadzonej przez dr. Stanisława A. Bogaczewicza dot. niemieckich obozów koncentracyjnych w ramach programu "Spotkania z historią 2023"

W dniu 19 grudnia 2022 r. odbyła się wizyta studyjna współorganizatorów konkursu plastycznego „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej … ” oraz gościa honorowego pana Stanisława Wołczewskiego ps. Kazimierz - uczestnika Powstania Warszawskiego. Głównym celem wizyty było zapoznanie z historią jednostki oraz formacją mundurową.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej