Dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy, udało się osiągnąć sukces w przypadku zminimalizowania samooddaleń osób pozbawionych wolności z zatrudnienia zewnętrznego w systemie bez konwojenta. Służba Więzienna podsumowała miniony rok podczas narady kierownictwa w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

Skazani tworzyli murale-galerię obrazów w dwóch świetlicach wyrażając swoje emocje.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło się szkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk w korpusie chorążych w okresie od 2 czerwca do 11 października 2019 r.

Delegacja 40 osób wymiaru sprawiedliwości z Brunszwiku (Sąd Krajowy i Prokuratura Generalna) 5 osób wymiaru polskiego gościła w naszej jednostce w dniu 20 września br. z oficjalna wizytą z okazji jubileuszu.

Na zaproszenie Stadionu Wrocławskiego delegacja z aresztu śledczego we Wrocławiu i funkcjonariuszy GISW wzięła udział w festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej