Psy specjalne i patrolowo- obronne wspomagaja funkcjonariuszy Służby Więziennej w ich pracy na rzecz realizacji powierzonego Służbie Więziennej zadania związanego z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na terenie Aresztów Śledczych i Zadkładów Karnych. Pies specjalny NASER od 2015 roku pełniący swoją służbę w Areszcie na Służewcu , który zgodnie z kluczem nosi imię na "N" brał udział w spektakularnych akcjach udaremniających próby przemytu...

Zakończył się program pt ”Poczytaj Mi Tato” w trakcie którego skazani czytali i nagrywali bajki na płyty, które będą w najbliższym czasie przekazane ich dzieciom. Płyty zostały ozdobione przez skazanych zgodnie z upodobaniem ich dzieci. Program powstał w związku z dzisiaj obchodzonym Dniem Ojca. Skazani odbywający karę w areszcie na Służewcu przeczytali m.in Kota w butach, Bajki o zwierzątkach, Martynkę, Małą Syrenkę oraz wiersze Jana Brzechwy...

W wyniku licznych apeli do Krwiodawców oraz wszystkich zdrowych osób powstała w jednostce na Służewcu inicjatywa zbiórki krwi. Taka potrzeba w obecnym czasie wraca ze zdwojoną siłą. Magazyny krwi zaczęły się dramatycznie opróżniać, bo szpitale powoli przywracają przyjmowanie pacjentów planowych. W czasie epidemii dawców krwi jest mniej niż zazwyczaj. Na takie apele odpowiedzieli funkcjonariusze Aresztu Śledczego przy Kłobuckiej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu w ramach zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, w dniu dzisiejszym przekazali 70 książek o różnorodnej tematyce dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Pruszkowie.

Funkcjonariusze warszawskiej jednostki zastanawiając się co w tym trudnym okresie mogą jeszcze zrobić, aby innym żyło się lepiej wdrożyli w czyn teoretyczne założenia modelu programu, który opatrzyli tytułem „Świadomi potrzeb”. Do udziału w programie zostali zakwalifikowani chętni skazani odbywający karę w Areszcie Śledczym przy Kłobuckiej, którzy rozpoczęli szycie maseczek ochronnych wspomagając ogólnopolską akcję szycia maseczek #ResortSprawiedliwosciPomaga

Funkcjonariusze warszawskiej jednostki zastanawiając się jak pomóc bohaterskim medykom, pracującym w Szpitalu MSWiA w Warszawie postanowili przeprowadzić koleżeńską zbiórkę pieniędzy za które zamówiono środki ochrony indywidualnej dla personelu Szpitala przy Wołoskiej. W dniu dzisiejszym na ręce Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie - prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemara Wierzby, z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu mjr Adam Wiśniewski przekazał zakupione...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej