Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się obecną sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad...

18 listopada odbyła się wielka akcja krwiodawstwa z udziałem funkcjonariuszy warszawskich aresztów śledczych. Na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce stacjonował mobilny punkt poboru krwi z RCKiK w Warszawie.

Delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce uczciła pamięć o poległych bohaterach, którzy walcząc o niepodległą Polskę ponieśli największą ofiarę – swoje życie.

Po raz kolejny Służba Więzienna bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”, organizowanej przez Straż Graniczną przy współudziale klubów honorowych dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i stowarzyszeń Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, działających w formacjach mundurowych. W ten sposób chcemy wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami innych służb uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

Bliżej historii...

31.10.2021

29 października funkcjonariusze oraz osadzeni - uczestnicy resocjalizacyjnego programu „Bliżej historii” uporządkowali groby i mogiły Powstańców Warszawskich i żołnierzy Armii Krajowej, które znajdują się na Powązkach Wojskowych.

19 października 2021 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce odbyła się wizyta studyjna gen. Virginijusa Kulikauskasa – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Litwy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej