28 maja 2024 roku na terenie Akademii Sztuki Wojennej zostało zawarte kolejne porozumienie o współpracy.

Od 1 maja do 31 lipca trwa ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi służb mundurowych pn. „Mundurowy Dar Serc 2024”.

Zgodnie z art. 53. pkt 1. ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, Narodowe Święto Niepodległości jest jedną z okazji do nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom naszej formacji.

18 października 2023 roku ppłk Łukasz Pieńkos - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce podpisał umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z firmą PRODMAX Sp. z o.o  reprezentowaną przez Pana Roberta Lichoń.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej