19 czerwca br. starogardzki Areszt Śledczy odwiedzili przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. Wizyta plenerowa miała na celu poszerzenie wiedzy na temat Służby Więziennej, ukazanie specyfiki jej funkcjonowania oraz wskazanie jak ważną rolę pełni ona w strukturach naszego Państwa. Stanowiła także świetną okazję do wymiany doświadczeń między przedstawicielami obu formacji mundurowych.

W Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim, jako jednej z pięciu jednostek penitencjarnych w kraju, w okresie marzec – czerwiec br. odbyło się pilotażowe wdrażanie Krótkiej Interwencji, dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, które miały kontakt z nowymi substancjami psychoaktywnymi.

1 lipca obchodzony jest Dzień Psa, który w starogardzkim Areszcie Śledczym obchodzi wyjątkowy funkcjonariusz - pies specjalny Nemo.

13 czerwca br. funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz ppor. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony odwiedzili Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu. Celem wizyty było spotkanie z młodzieżą uczęszczającą do klas o profilu mundurowym, podczas którego przybliżono uczniom specyfikę formacji, a także wskazanie możliwości podjęcia służby w szeregach formacji.

W dniach 11-12 czerwca br. w Starogardzie Gdańskim obchodzono Święto Pułku z udziałem Wojska Polskiego oraz Wojsk Sojuszniczych NATO. Głównym organizatorem uroczystości był Szwadron Kawalerii 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Służbę Więzienną reprezentowali: ppłk Ireneusz Łepkowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim wraz z zastępcą – mjr Andrzejem Ścisłowskim oraz ppłk Marian Szałkowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

Funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego 11 czerwca br. aktywnie wzięli udział w XXVI Krajowym Turnieju Strzeleckim o Złoty i Srebrne Pierścienie św. Katarzyny, które zorganizowało Kurkowe Bractwo Strzeleckie wraz z Zarządem Okręgu Pomorskiego ZKBS RB.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej