Z dniem 2 października 2019 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Małgorzacie Kozicz.

17 września 2019r. na cmentarzu rzymskokatolickim parafii świętego Wacława w Radomiu odbyły się obchody patriotyczne upamiętniające 80. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

„Kropelka z Serca na Dzień Dziecka” pod takim hasłem po raz kolejny Zarząd Klubu HDK PCK „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu zorganizował otwartą akcję oddawania krwi.

25-go czerwca 2019r., w 43. rocznicę robotniczego protestu w Radomiu odbyły się uroczyste obchody Czerwca'76.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Radomiu organizują dla osadzonych spotkania rodzinne, dzięki którym więzi rodzinne skazanych się umacniają. To istotne w procesie resocjalizacji.

Każdego roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Radomiu pamiętają o tym, że czerwiec to wyjątkowy czas dla dzieci.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej