W Areszcie Śledczym w Poznaniu realizowany jest program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej osób zagrożonych procesem samobójczym.

Służba Więzienna rozpoczęła szczepienia przeciw COVID-19 zgodnie z Narodowym Programem Szczepień. W Areszcie Śledczym w Poznaniu pierwsze dawki szczepionek podano 30 marca.

„Siepomaga”

29.03.2021

Areszt Śledczy w Poznaniu przekazał prace artystyczne wykonane przez osoby skazane w ramach akcji charytatywnej na rzecz maleńkiej Olgi Miśkiewicz, która jest podopieczną Fundacji „Siepomaga”.

Szpitale i centra krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezarego Kosacza, z dniem 4 marca 2021 roku powołał na  stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu kpt. Łukasza Piotrowskiego.

W dniu 5 marca 2021 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu kpt. Sławomira Matuszczaka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej