KOMUNIKAT

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim, we współpracy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Ostrowie Wlkp., podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i funkcjonariuszy Służby Więziennej

Kadra penitencjarna z Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. zorganizowała zbiórkę funduszy i przekazała prace plastyczne osadzonych na aukcję internetową w celu wsparcia pacjentów i personelu szpitala jednoimiennego w Wolicy koło Kalisza

W ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" Funkcjonariusze Aresztu przekazali 10 tysięcy maseczek Starostwu Powiatowemu w Ostrowie Wielkopolskim oraz wysłali 1000 maseczek do Zakładu Karnego w Trzebini

Areszt przekazał 800 maseczek dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. im. s. Marii Benodyny Koterbianki w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu otrzymała trzy tysiące maseczek uszytych przez osadzonych w ostrowskim areszcie w ramach programu readaptacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej