Wybuch, pożar, ucieczka osadzonych, wzięcie funkcjonariuszy jako zakładników, to zaledwie kilka elementów ze scenariusza, na podstawie którego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Ostródzie ćwiczyli umiejętności działania w przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonariuszy lub jednostki.

Areszt Śledczy w Ostródzie odwiedziła delegacja funkcjonariuszy norweskiej jednostki penitencjarnej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Ostródzie zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniu jednostki, przedstawili procedurę przyjęcia oraz specyfikę służby w Służbie Więziennej.

Na ostródzkim orliku drużyna Aresztu Śledczego w Ostródzie rywalizowała o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie

Przedstawiciele Aresztu Śledczego w Ostródzie wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji przedstawiając założenia Programu Pracy Więźniów

Areszt Śledczy w Ostródzie cyklicznie bierze udział w akcjach sprzątania świata, kształtując w ten sposób postawy proekologiczne wśród osadzonych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej