Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Nowej Soli zajęli I miejsce w  turnieju Halowej Piłki Nożnej

W dniu 5 lutego ppłk Dariusz Rączkowski - dyrektor Aresztu Śledczego w Nowej Soli zakończył wieloletnią służbę.

Po wieloletniej służbie, na zaopatrzenie emerytalne odszedł kapitan Grzegorz Budek kierownik działu penitencjarnego Aresztu śledczego w Nowej Soli.

Po wieloletniej służbie, na zaopatrzenie emerytalne odeszli: kpt. Adrian Zaborowski oraz st. sierż. sztab. Magdalena Gerałtowska

W dniu 1 stycznia 2018 roku ppłk Dariusz Rączkowski - dyrektor nowosolskiego aresztu uczestniczył w oficjalnych obchodach otrzymania praw miejskich przez miasto Otyń

W dniu 29 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Soli zawarta została umowa o zatrudnieniu skazanych przy pracach społecznych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej