W dniu 10.09.2020r., w Sądzie Okręgowym w Lublinie, odbyło się Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Okręgowego Inspektoratu w Lublinie, Aresztu Śledczego w Lublinie oraz Zakładu Karnego w Zamościu.

W tym roku to już 12 udaremniona próba przemytu środków odurzających i przedmiotów niedozwolonych na teren Aresztu Śledczego w Lublinie

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia”- Charles Darwin

Kto listy pisze, podpisuje, co z niego pozostanie kiedyś. Günter Grass

Jak tyle, tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy, za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy” Józef Andrzej Szczepański

Moc pomocy

28.07.2020

W dniu 27 lipca 2020 r. na terenie DPS „Betania” w Lublinie oraz DPS w Popkowicach odbyło się przekazanie niemal 10 tysięcy maseczek ochronnych Domom Pomocy Społecznej z woj. lubelskiego, z zasobów Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. W uroczystości, poza przedstawicielami obdarowanych instytucji, wzięli udział m.in. Pan Jan Kanthak, poseł na Sejm RP, Pan wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik oraz reprezentujący dyrektora Okręgowego...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej