Z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana sposobu realizacji widzeń dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi

Wahadło

01.08.2019

Konwój osadzonych jest ważnym i trudnym elementem działań Służby Więziennej

Kolejna udaremniona próba przemytu substancji niedozwolonych na teren Aresztu Śledczego w Łodzi

1944 Pamiętamy

01.08.2019

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Skazani z Aresztu Śledczego w Łodzi sprzątali groby żołnierzy poległych w walkach o niepodległość Polski we wrześniu 1939r.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi opowiadali o swojej codziennej pracy w trakcie festynu promującego zdrowy styl życia

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej