Ćwiczenia obronne mają na celu doskonalenie umiejętności podejmowania natychmiastowych działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki, a także wypracowanie metod współdziałania z innymi służbami.

18 listopada 2022 roku na terenie Aresztu Śledczego w  Łodzi odbyła się uroczystość wręczania aktów nadania stopnia Służby Więziennej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

31 października 2022 roku zakończył się, realizowany na terenie tutejszej jednostki, kurs zawodowy „Ocieplenia zewnętrzne”, finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W dniu 28 października Areszt Śledczy w Łodzi odwiedzili licealiści z  XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi zorganizowali dla osadzonych zajęcia kulturalno-oświatowe o charakterze patriotycznym i obywatelskim, których celem było porządkowanie pobliskiego cmentarza wojskowego.

W dniach 17-21 października 2022 roku przypada Międzynarodowy Tydzień Mediacji. To ogólnoświatowa akcja, służąca popularyzacji idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej