W dniu 29 sierpnia 2023 osadzeni, pod nadzorem funkcjonariuszy, uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej