W związku z koniecznością podejmowania działań przeciw epidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2, Służba Więzienna przekazała środki ochrony indywidualnej pracownikom medycznym pracującym w powiecie szydłowieckim.

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, Areszt Śledczy w Kielcach włączył się do zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga. W jednostce realizowany jest program resocjalizacji „Wirus SARS-CoV-2 – szycie maseczek.”

W dniu 03 maja 2020 roku funkcjonariusze z działu ochrony Aresztu Śledczego w Kielcach udaremnili próbę przekazania przedmiotu niedozwolonego.

"Resort Sprawiedliwości Pomaga", Służba Więzienna z Kielc wraz z harcerzami przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach 700 przyłbic i 250 maseczek.

Areszt Śledczy w Kielcach przekazał w dniu 24 kwietnia br. 30 przyłbic dla pracowników Sądu Rejonowego w Kielcach.

Montowanie przyłbic to inicjatywa funkcjonariuszy z kieleckiej jednostki penitencjarnej, wpisująca się w ogólnopolską akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej