W dniu dzisiejszym w kieleckim areszcie śledczym odbędzie się wernisaż obejmujący 60 fotografii prezentujących specyfikę i piękno Wyspy Wielkanocnej.

Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Z tej okazji Służba Więzienna z Kielc uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających ten okres.

Areszt Śledczy w Kielcach był oficjalnym partnerem projektu „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA III – edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w woj. świętokrzyskim” realizowanego w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2018-2020.

Program resocjalizacyjny „TEATR, MAMA, TATA i JA", współrealizowany przez funkcjonariuszy ze Służby Więziennej z Kielc kończy 5 lat.

22 listopada 2019 r. na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach otwarto nowo powstałą halę produkcyjną. Obiekt został wybudowany ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Docelowo znajdzie w niej zatrudnienie 80 osadzonych.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej w Kieckach już po raz 13 uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa służb mundurowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej