Przywrócenie w kieleckim areszcie zajęć w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Areszt Śledczy w Kielcach oferuje do wydzierżawienia halę produkcyjną znajdującą się na terenie Aresztu przy ul. Zagnańskiej 155 w Kielcach. Dzierżawa obiektu wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia osób pozbawionych wolności, odbywających karę w Areszcie Śledczym w Kielcach.

Areszt Śledczy w Kielcach w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga udzielił po raz kolejny wsparcia różnym instytucjom z województwa świętokrzyskiego.

Pomimo pandemii, Areszt Śledczy w Kielcach pomaga osadzonym w utrzymywaniu stałych i wzajemnych relacji ze swoimi bliskimi.

DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W KIELCACH działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z  2020 r., poz. 65) informuje:

Dalej pomagamy

10.06.2020

Trzy jednostki penitencjarne z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga” udzieliły wsparcia dla różnych instytucji z województwa świętokrzyskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej