22 listopada 2019 r. na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach otwarto nowo powstałą halę produkcyjną. Obiekt został wybudowany ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Docelowo znajdzie w niej zatrudnienie 80 osadzonych.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej w Kieckach już po raz 13 uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa służb mundurowych.

Służba Więzienna z Kielc uczestniczy w akcji porządkowania grobów polskich żołnierzy oraz członków organizacji niepodległościowych.

W Areszcie Śledczym w Kielcach w ramach wymiany sędziów i prokuratorów Unii Europejskiej miała miejsce wizyta edukacyjna dwóch prokuratorów z Hiszpanii i Rumunii.

2 października 2019 r. w Areszcie Śledczym w Kielcach odbyło się spotkanie poświęcone zatrudnieniu osadzonych oraz hali produkcyjnej.

W dniu 15.09.2019 roku funkcjonariusze z działu ochrony Aresztu Śledczego w Kielcach w trakcie pełnionej służby na stanowiskach związanych z bramą główną, udaremnili próbę wniesienia na teren jednostki przedmiotu niedozwolonego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej