W ramach podpisanego porozumienia o współpracy ze Służbą Więzienną Czeskiej Republiki, w dniu 1 czerwca funkcjonariusze działu penitencjarnego, uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez jednostkę partnerską – Vazební Věznice w Libercu. Delegacji przewodniczył mjr Mariusz Mrozewski z-ca dyrektora jeleniogórskiego aresztu śledczego.

Na zaproszenie kierownictwa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w Powiatowych Targach Pracy.

W dniu 3 maja przy pomniku Wolność i Niepodległość w Jeleniej Górze odbyła się główna uroczystość obchodów 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

15 marca jeleniogórska jednostka penitencjarna gościła Kuratorów Sądowych zatrudnionych w obrębie działania Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Celem wizyty było przedstawienie zagadnień związanych między innymi z funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej oraz działań związanych z readaptacją i przygotowaniem skazanych do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

To pierwsza w tym roku okazja do propagowania Honorowego Krwiodawstwa. Tym razem pod hasłem: "Służymy pomocą - Mamy to we krwi" jeleniogórski areszt przyłączył się do VI ogólnopolskiej akcji, do której przyłączają się również przedstawiciele innych jednostek penitencjarnych.

Z dniem 2 marca 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze dotychczasowego Zastępcę Dyrektora mjr Mariusza Grabowskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej