Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Cienka Granica

03.11.2021

Po raz kolejny w Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach programu " Cienka Granica".

Kolejna akcja z udziałem naszej jednostki i krwiodawstwa za nami.

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce – por. Dariusz Żynda 15 sierpnia br. brał udział w obchodach Święta Wojska Polskiego.

Miasto Hajnówka znalazło się w ścisłym gronie miast zwycięskich w konkursie o granty norweskie z Programu „Rozwój lokalny”, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednym z partnerów realizacji przedsięwzięcia jest Areszt Śledczy w Hajnówce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej