Delegacja Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie uczestniczyła w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Służbę Więzienną reprezentował kpt. Arkadiusz Tutro.

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie organizuje zajęcia z edukacji prawnej na terenie jednostki dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach ogólnopolskiego programu realizowanego przez Służbę Więzienną pod nazwą „W służbie prawu”

W ramach podjętej współpracy między Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie i Dyrekcją Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia w Bielawie uczniowie klasy mundurowej podnoszą swoje kwalifikacje pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na prośbę dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie w tutejszej jednostce penitencjarnej odbyły się prelekcje dotyczące profilaktyki, połączone z omówieniem codziennych obowiązków, jakie wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej.

Uczniowie klasy IIa z Zespołu Szkół nr 3 imienia Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie odwiedzili jednostkę penitencjarną. Wizyta ta pozwoliła uczestnikom zapoznać się ze sposobem funkcjonowania Służby Więziennej.

Uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odwiedzili Areszt Śledczy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej