Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie

Uroczyste zakończenie szkolenia w korpusie chorążych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej