16 czerwca 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zorganizowała rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”.

Festyn rodzinny

11.06.2018

9 czerwca funkcjonariusze Aresztu Śledczego zorganizowali festyn rodzinny, którego celem było przyniesienie radości dzieciom. Festyn zorganizowano z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Rodziny.

31 maja 2018 roku obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy.

28 maja br. delegacja Aresztu Śledczego uczestniczyła w obchodach 77. rocznicy męczeńskiej śmierci Patronów Miasta Działdowa: Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego.

Od 9 do 28 maja 2018 roku, w jednostce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowano kurs przyuczający do zawodu technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz – glazurnik.

Sadzenie lasu

18.05.2018

W celu rozbudzenia potrzeby kontaktu skazanych z przyrodą oraz wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna grupa osadzonych w dniu 12 maja br. uczestniczyła w akcji sadzenia lasu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej