W ramach współpracy Służby Więziennej z KMP w Katowicach na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu przeprowadzono kontrolę wybranych cel mieszkalnych.

W dniu 27 maja br. odbyło się szkolenie z zakresu posługiwania się bronią palną.

Dzięki profesjonalnej i skutecznej akcji bytomscy funkcjonariusze udaremnili próbę przemytu substancji niedozwolonych na teren jednostki penitencjarnej.

20 marca br. odbyła się XVI Edycja Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości organizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Efektywna realizacja rządowego programu ,,Praca dla Więźniów’’. Kolejne miejsca pracy dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Bytomiu otrzymali odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej