W dniu 10.09.19 r. na terenie Bytomia odbyły się obchody 80 rocznicy II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach współpracy Służby Więziennej z KMP w Katowicach na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu przeprowadzono kontrolę wybranych cel mieszkalnych.

W dniu 27 maja br. odbyło się szkolenie z zakresu posługiwania się bronią palną.

Dzięki profesjonalnej i skutecznej akcji bytomscy funkcjonariusze udaremnili próbę przemytu substancji niedozwolonych na teren jednostki penitencjarnej.

20 marca br. odbyła się XVI Edycja Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości organizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Efektywna realizacja rządowego programu ,,Praca dla Więźniów’’. Kolejne miejsca pracy dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej