Żołnierzom Wyklętym, Żołnierzom Niezłomnym - delegacja funkcjonariuszy bydgoskiego aresztu oddała cześć pamięci za krew przelaną w obronie ojczyzny.

Prezentacja wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej pt. "Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu” na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - mjr Andrzej Wieczorek oraz współwłaściciel firmy S&K Euro Mebel S.C. Karol Wesołowski podpisali umowę, która umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy dla osadzonych z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Data 8. lutego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej jest dniem szczególnym. Tego właśnie dnia Dekretem Naczelnika Państwa Józef Piłsudski „w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” powołał naszą formację do życia i stanowi jej fundament. To również okazja do uhonorowania zasłużonych funkcjonariuszy odznaczeniami resortowymi za wzorowo pełnioną służbę.

Kradzież, pobicie, dręczenie innych. Obejrzyj film i zastanów się zanim podejmiesz złą decyzję i nieodwracalnie zmienisz swoje życie.

Służba to nie tylko kraty, zamki, klucze czy oddziaływania penitencjarne. Wśród tych, którzy wkładają swój udział w poprawne funkcjonowanie jednostki są także osoby, które realizują swoje obowiązki w sekretariacie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej