Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i proobronnych młodzieży, przedstawienie aktualnej oferty zatrudnienia, a także zajęcia z funkcjonariuszami działu penitencjarnego i ochrony były przedmiotem spotkania z uczniami klasy mundurowej z BZDZ w Bydgoszczy na terenie bydgoskiego aresztu.

Mjr Mariusz Cychowski, dyrektor bydgoskiego aresztu zaprosił na spotkanie kontrahentów zatrudniających w ramach programu "Praca dla Więźniów" osadzonych z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Przed Aresztem Śledczym w Bydgoszczy przygotowano specjalne stoisko, w którym funkcjonariusze informują o trwającym naborze do Służby Więziennej

Załoga Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Terenowego NSZZFiPW przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie oraz Zarządu Okręgowego NSZZFiPW zorganizowała piknik z okazji Dzień Dziecka, który odbył się w Myślęcinku.

Mjr Mariusz Cychowski - Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy otrzymał podziękowania od Rafała Bruskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy za otrzymane wsparcie przy tworzeniu miejskiego punktu pomocy uchodźcom z Ukrainy w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie wzięli udział w rekreacyjnym rajdzie rowerowym zorganizowanym w związku z Europejskim Dniem Profilaktyki Udarowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej