W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skazani niezmiennie zmuszeni są mierzyć się nie tylko – jak sama nazwa wskazuje – z brakiem wolności, ale również ze swoimi niedociągnięciami, słabościami, uzależnieniami, problemami natury psychicznej, deficytami społecznymi, czy też brakiem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. I to właśnie z myślą o skazanych mających problemy ze znalezieniem się na dzisiejszym rynku pracy w tarnogórskiej jednostce...

„Wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa” – to główny cel wykonywania kary pozbawienia wolności.

„Na powierzonym mi stanowisku pożytku Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma”. Ten fragment roty przysięgi służbowej składany jest od stu lat przez funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej