Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Z okazji 81. rocznicy podpisania tzw. „decyzji katyńskiej” funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach uczcili pamięć zamordowanych na wschodzie funkcjonariuszy ówczesnej Straży Więziennej, oficerów Wojska Polskiego, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz polskich urzędników państwowych.

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skazani zmuszeni są zmierzyć się nie tylko – jak sama nazwa wskazuje – z brakiem wolności, ale również ze swoimi niedociągnięciami, słabościami, uzależnieniami, problemami natury psychicznej, deficytami społecznymi, czy też brakiem wykształcenia, niskimi lub w ogóle brakiem kwalifikacji zawodowych. To właśnie z myślą o skazanych mającymi problemy ze znalezieniem się na dzisiejszym rynku pracy w tarnogórskiej...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej