W tarnogórskim areszcie nie ma przerw w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych. Funkcjonariusze ze „Srebrnego Miasta” niezmiennie podejmują kolejne starania, by wspomagać w zmianie osoby przebywające „za więziennym murem” – osoby które niejednokrotnie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności zmuszone są mierzyć się ze swoimi problemami natury psychicznej, deficytami społecznymi, brakiem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, czy też niedociągnięciami,...

Chcą pomóc drugiemu człowiekowi, kieruje nimi poczucie obowiązku, że tak należy – funkcjonariusze i pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach od wielu lat oddają to co mają najcenniejszego… swoją krew. Robią to na co dzień, ale też i w okresie tych najważniejszych dla ludzi świąt – Świąt Bożego Narodzenia. Nie znają oni osób, którym oddają krew – bo to w ogóle nie jest ważne! Istotą oddawania krwi jest czyjeś uratowane życie. To,...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej