Komunikat

23.10.2020

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Mysłowicki Szczep „Zielony Płomień” docenił pomoc funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Mysłowicach w readaptację pomieszczeń nowej „Harcówki”.

Podczas kontroli listu poleconego adresowanego do osadzonego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach ujawnili trzy karty pamięci.

W słusznej sprawie

22.09.2020

Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Mysłowicach w dniu 22 września br. przekazali dary na rzecz osieroconego rodzeństwa.

W mysłowickim areszcie trwa turniej szachowy. Bierze w nim udział dziesięciu zawodników.

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach rozpoczął się kurs zawodowy o profilu technolog robót wykończeniowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej